Návrh a realizácia EPS (elektronická požiarna signalizácia)

Zabezpečíme komplexné služby návrhu, dodávky a montáže systému EPS pre zapezpečenie ochrany ľudí a majetku. Elektronická požiarna signalizácia (ďalej len EPS) slúži na rozpoznanie príznakov horenia. EPS systém sa skladá zo sústavy snímačov umiestnených podľa projektu, ktoré pri vyvolaní poplachu (zadymenie priestoru, požiar) automaticky spustia sirénu, notifikujú cez SMS/telefón zodpovedné osoby, zabezpečia napr. odvetrávanie priestorov, alebo ovládanie zariadení určených na likvidáciu požiaru. 

V prípade inštalácie systému do veľkých objektov môžu byť snímače v EPS identifikovateľné polohou. Pri požiari toto nastavenie presne oznámi ohrozené zóny objektu. Hlásiče požiaru môžu byť manuálne (tlačidlo na vyvolanie poplachu), alebo automatické elektrické snímače. Tie sú podľa typu: tepelné, optické, dymové alebo ionizačné.

EPS stráži monitorovanú oblasť nepretržite

Elektrická požiarna signalizácia je navrhovaná a a realizovaná v zmysle vyhlášky č. 94/2002 a 726/2002 Zb.Zákonov a noriem STN 73 08 75, STN 34 27 10 a ďalších. 

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte.